Senest opdateret, 12 oktober 2018

Spøkelsesstrek, feilaktige/falske resultater – hva kommer de av?

Les 10 mulige forklaringer her!

Ett emne som vårt kundeservice-team ofte får spørsmål om, og som noen ganger fører til opphetede diskusjoner på mangt et graviditetsforum på nett, er dette med «spøkelsesstrek» på graviditetstesten og feilaktige/falske resultater. Dette forekommer for alle merker graviditetstester, fra de aller billigste til de litt dyrere Clearblue-testene. I motsetning til hva mange tror, har dette ingenting å gjøre med kvaliteten på testene.  

I denne artikkelen kan du lese mer om hva som ligger bak dette, altså mulige årsaker til såkalt «spøkelsesstrek» og feilaktige/falske resultater.   

Feilaktige og falske resultater på graviditetstesten

Innledningsvis må det sies at de fleste graviditetstester for hjemmebruk som finnes på markedet i dag er av veldig god kvalitet, og er meget sikre så lenge man følger bruksanvisningen nøye. Ekte falskt positive tester er derfor så godt som ikke-eksisterende. Derimot er det ulike faktorer som påvirker, og som fører til at resultater (teststreken) feilaktig blir tolket som en spøkelsesstrek, eller at man oppfatter det som at resultatet er falskt eller at det er noe feil med selve testen. 

La oss begynne med noen grunnleggende fakta:

Visste du at hCG …

 • bygges naturlig i morkaken under graviditet
 • måles i internasjonale enheter (International Units) som skrives som IE/L eller mIU/ml
 • er kjemisk likt et hypofysehormon kalt LH, som hos mannen stimulerer produksjon og frigjøring av testosteron fra testiklene
 • er klassifisert som et legemiddel i Norge i følge Norsk Legemiddelhåndbok
 • er dopingsklassifisert i følge Legemiddelverket (i idrettssammenheng)

Graviditetshormonet hCG (humant choriongonadotropin),er hormonet som alle graviditetstester er utviklet for å detektere, og man skiller mellom to ulike typer graviditetstester – de kvalitative (som måler om det finnes hCG i urinen/blodet), og kvantitative (som måler hvor mye hCG som finnes i blodet). Graviditetstester for urin er hovedsakelig kvalitative, mens blodprøver som tester for hCG som regel er kvantitative (men kan også være kvalitative). 

Normalt sett kan hCG  forekomme i mindre mengder hos menn, og kvinner som ikke er gravide. Nivået ligger da vanligvis på mindre enn 3 mIU/ml (alt mellom 0 og 5 er normalt og regnes som negativt), og dette er så lavt nivå at det ikke kan registreres som et positivt resultat på hjemmetester som kan kjøpes i dag.  

De mest følsomme graviditetstestene for hjemmebruk som finnes på markedet i dag kan registrere ned til 10 mIU/mL hCG. Så hvis urinen som blir testet inneholder minst 10 mIU/mL hCG eller mer, og graviditetstesten har en nøyaktighet på over 99 %, betyr dette at sannsynligheten for et korrekt positivt resultat er over 99 %. Mange graviditetstester som kan kjøpes f.eks. på nett, apotek eller i andre butikker trenger derimot mer hCG for å kunne gi et positivt resultat, ofte rundt 25 mIU/ml hCG.

Når et egg blir befruktet tar det ca- 5-10 dager før det fester seg i livmoren og deretter begynner å produsere hCG. Studier har dog vist at hos opptil 10 % av kvinner fester ikke embroyen seg før mye senere: Etter første dagen for uteblitt menstruasjon. Derfor kan det ta litt tid for enkelte kvinner før de ser et positivt resultat. 

hCG vil normalt sett først kunne detekteres i blodet. Nyrene renser blodet og skiller så ut hCG via urinen. Derfor tar det litt lengre tid før hCG kan påvises i urinen, sammenlignet med en blodprøve. 

Ettersom mange kvinner som ønsker å bli gravide har en tendens til å teste tidlig for graviditet, vil hCG-nivåene hos disse naturlig nok være ganske lave– kanskje like i grenseland for følsomhetsnivået til en vanlig graviditetstest. Det er i disse situasjonene kvinner som tester seg noen ganger refererer til teststreken som en «spøkelsesstrek». Dette er egentlig bare en veldig svak teststrek, ofte litt diffus i fargen (vær obs på at fargen på teststreken kan variere fra en graviditetstest til en annen). 

Hvor lang tid det tar før man kan se et positivt resultat når man tar en graviditetstest er avhengig av flere faktorer: 

 • Hvor lang tid det tar før det befruktede egget fester seg i livmorveggen.
 • Hvordan du bruker testen – Følg bruksanvisningen og sjekk utløpsdatoen. 
 • Når du bruker testen – Jo tidligere du tester i forhold til din forventede menstruasjon, jo mer usikkert er resultatet. Det anbefales å teste med morgenurinen. 
 • Hvem som bruker testen – hCG-nivået i urinen på ulike stadier av graviditeten er forskjellige fra kvinne til kvinne. 
 • Hvilken type test du bruker – Noen graviditetstester er mer følsomme enn andre.

Men hva er det som kan påvirke strekens fargestyrke – og har det noe å si? 

Det finnes flere faktorer som kan påvirke resultatet av en graviditetstest og fargestyrken på streken, men det er viktig å huske på at en urintest for graviditet er en kvalitativ graviditetstest, det vil si at den kun måler om det finnes hCG i urinen, ikke mengden. Hvor kraftig streken er her derfor ingen egentlig betydning. En teststrek er en teststrek, uansett hvor svak eller kraftig den er. Streken bør dog være i samme tykkelse/bredde. 

Selve prinsippet for hvordan en graviditetstest fungerer er dette: 

 • Kapillærkraft fører urinen opp gjennom testen til det området der streken skal vises.
 • I resultatområdet er der to områder/linjer med pålagte reagenser. 
 • Den ene linjen, som er linjen for kontrollstreken, vises lengst borte fra oppsugingsdelen (nærmest den delen av testen man holder i), og reagerer kun på væske. Kontrollstreken viser at testen har fått nok væske (urin). Det er kun farge (ikke hormon) som binder seg til kontrollstreken. 
 • Den andre linjen, som er linjen for teststreken, vises ca. 4-5 mm til venstre for kontrollstreken, og både farge og hCG binder seg til denne, så fremst det finnes tilstrekkelig med hCG i urinen. 
 • En positiv graviditetstest har ALLTID en synlig farget teststrek og kontrollstrek (men vær obs på at grunnfargen kan variere for ulike merker av graviditetstester).  

Ettersom hCG-nivået i en normalt forløpende graviditet vanligvis øker veldig raskt (man regner med at nivået fordobles ca. hver tredje dag i første trimester av graviditeten), er hCG også en god måte å finne ut om man er gravid på. 

Fra naturens side er hCG-nivået lavt i begynnelsen av en graviditet. I de første 3-4 ukene ligger nivået typisk på mellom 3 og 156 mIU/ml hCG, og når sitt høyeste rundt uke 10-30, da det ligger på mellom ca 29. 900 och 291.000 mIU/ml hCG. Det er altså høyest under den siste delen av det første trimesteret. Etter den 20. graviditetsuken er hCG-produksjonen relativt konstant.  

Ved tidspunktet for den forventede/uteblitte menstruasjonen (14+ dager etter eggløsningen), vil vanligvis mer enn 95 % av graviditetstestene registrere et positivt resultat.

Med den høye følsomheten til de fleste graviditetstestene i dag, er det ikke uvanlig at kvinner vil få et positivt (dog ofte meget svakt) resultat på graviditetstesten – kanskje til og med før menstruasjonen har rukket å utebli.

I starten av en graviditet er det heller ikke uvanlig at hCG-konsentrasjonen kan variere noe fra urinprøve til urinprøve, spesielt de første 1-2 ukene av en graviditet, og dette kan medføre varierende resultater når du tar flere graviditetstester. 

Selv om man med mange av graviditetstestene man kan kjøpe i dag kan teste seg før forventet menstruasjonsdag, anbefaler produsentene vanligvis at testen bør tas fra den dagen for forventet menstruasjon, for å være mest mulig sikker. Jo tidligere man tester før forventet dag for menstruasjon, jo mindre sikkert er testresultatet. Ved tidlig testing er det også viktig å bruke morgenurinen.

Det er lurt å huske på at vi alle har en helt subjektiv måte å se ting på – også når det gjelder hvor svak eller kraftig streken på graviditetstesten er. 

Med mine mange års erfaring i å svare på spørsmål om blant annet graviditetstesting, er en av de vanligste forklaringene på det som mange oppfatter som en «spøkelsesstrek» at man ganske enkelt tester (for) tidlig! 

 1. Testing før forventet menstruasjonsdag. Det finnes hCG i urinen som har blitt registrert, men i en relativt liten mengde, noe som naturlig nok fører til en ganske svak teststrek. 

Det kan f.eks. være at du har beregnet syklusen din litt feil, og derfor tester deg for tidlig uten at du er klar over det. Selv om du normalt sett har veldig regelmessige sykluser er det ingenting som sier at du ikke plutselig kan få en som er lengre.

Det er ikke alle graviditeter som går akkurat slik de skal – og så mange som opptil 60 % av alle befruktede egg skal aldri bli til en fullført graviditet, men blir avbrutt, f.eks. av natulige årsaker (spontanabort).  

Når en (spontan-)abort forekommer, synker hCG-nivået i stedet for å øke i relativt raskt tempo, som er normalt når man er gravid. På grunn av at hCG.nivået ofte er lavt tidlig i graviditetssyklusen, kan nivået synke så raskt at man noen ganger kan få et positivt resultat en dag, for så å få et negativt resultat dagen etter.  

Det er veldig individuelt fra kvinne til kvinne, og fra graviditet til graviditet, hvor kjapt hCG-hormonet forsvinner ut av kroppen ved en avbrutt graviditet. Det kan gå fra dag til dag – eller det kan være litt igjen i opp til ni uker.

Det er også lurt å huske at hCG forsvinner først fra blodet – deretter fra urinen. Så om man f.eks. har fått et positivt resultat på en graviditetstest, men deretter får et negativt resultat på en blodprøve, kan dette være fordi det fortsatt var en liten rest av hCG i urinen, samtidig som nivået hadde rukket å forsvinne fra blodet når blodprøven ble tatt.

 1. Avbrutt graviditet/spontanabort når hCG-nivået synker er dermed en annen mulig forklaring på fenomenet «spøkelsesstrek» eller skiftende resultater der noe/noen av de utførte testene tolkes som feilaktige eller at det er feil med testen.

 

VIKTIG: Gå aldri ut fra at en eventuell graviditet er avbrutt kun med graviditetstesting – dette må undersøkes av lege!

Andre faktorer som kan påvirke resultatet og/eller styrken på en graviditetstest – og dermed muligens føre til «spøkelsesstrek», feilaktig resultat eller feil med graviditetstesten er:

 1. Et stort inntak væske (spesielt i timene før testen utføres) kan noen ganger vanne ut urinen så mye at det kan gi et misvisende resultat – f.eks. en så svak teststrek at den tolkes som en spøkelsesstrek (eller kanskje det ikke vises noen teststrek i det hele tatt). 
 1. Saktere hCG-økning enn hva som normalt forventes. Noen gravide kvinner produserer hCG litt saktere enn andre. Dette kan føre til en svak teststrek, selv om kvinnen tester litt etter forventet menstruasjonsdag. 
 1. Avlesningstiden – Alle tester har en angitt avlesningstid,  og det er kun i den perioden at resultatet er gyldig. Etter testens avlesningstid kan nemlig den kjemiske reaksjonen som skjer i testen fortsette, og det kan medføre at streken endrer seg (de kan bli svakere eller krafitgere) – eller så forsvinner streken helt. Avlesningstiden kan variere fra merke til merke, så les bruksanvisningen nøye! Hold testen på armlengdes avstand når du skal lese av resultatet. Om du ikke kan se en teststrek da, kan du kaste testen i søpla – og la den bli der.
 1. Det subjektive synet - Det er lett å vendre eller snu på testen til man ser, eller tror man ser, et positivt resultat – spesielt om man gjerne vil se det, og kanskje har forsøkt å bli gravid lenge. Men om du ikke ser en teststrek når testen holdes på armlengdes avstand og/eller teststreken vises om du tar bilde av testen, bør resultatet tolkes som negativt. Vent i 2-3 dagen og test deretter på nytt. 
 1. Feil testtidpunkt feil type/utgått test brukes test

Jepp – det skjer faktisk at man ikke har sjekket hvilken test man bruker! Eller at man bare har vært nysgjerrig på hva resultatet blir når man ikke følger bruksanvisningen! Ikke gjør deg selv en bjørnetjeneste – det er både forvirrende, og bortkastede penger å ikke følge bruksanvisningen!

Graviditetstester er utviklet for å brukes omtrent ved tiden for din forventede menstruasjon, for det er da de fleste gravide kvinner normalt sett har rukket å produsere så mye hCG at det kan registreres på en graviditetstest. 

Men om man f.eks. har brukt en graviditetstest i perioden man i stedet har en LH-økning (rundt eggløsningstidspunket), kan man risikere å se positive resultat som ikke kommer av en pågående graviditet, men fra LH-hormonet. 

LH (eggløsningshormon) og hCG (graviditetshormon) er nemlig svært like i sin kjemiske struktur, og derfor kan LH påvirke resultatet. 

Det samme gjelder om man har brukt en eggløsningstest i stedet for en graviditetstest når menstruasjonen forventes (og man faktisk er gravid). På grunn av hormonenes likhet i sin kjemiske struktur kan man noen ganger se positive resultater på eggløsningstesten som ikke kommer av en kommende eggløsning, men fra nærværet av hCG i urinen.

 1. Noen medisiner som inneholder hCG (vanligvis fertilitetsbehandlingsmedisiner) kan også påvirke resultatet slik at det viser positivt (med en svak teststrek). Hormonene man får under en fertilitetsbehandling tar ca 5-14 dager før de forsvinner fra kvinnen system, avhengig av dose og kvinnens forbrenning. Er du usikker på om dine medisiner kan påvirke hCG-nivået, bør du spørre legen din.
 1. Svangerskap utenfor livmoren – hCG-nivået er ofte lavere, og øker saktere enn normalt. Det kan føre til en svakere teststrek enn det som normalt sett forventes. Kontakt legen din umiddelbart om du mistenker svangerskap utenfor livmoren.
 1. Noen sjeldne sykdommer kan medføre produksjon av hCG i kroppen som ikke har med graviditet å gjøre – rådfør deg med legen din. 

Til sist:

Er du usikker på resultatet av graviditetstesten din, kan det være en god ide å vente i minst 2-3 dager, og deretter ta en ny graviditetstest, om du ennå ikke har fått din menstuasjon. Ved gjentatte negative resulater uten at menstruasjonen kommer, kan det være lurt å rådføre seg med gynekolog eller jordmor. 

Vi håper at denne artikkelen vil gi deg en litt bedre forståelse for hvorfor en teststrek kan være svak, og hvorfor den i blant blir kalt en «spøkelsesstrek», eller at resultatet oppleves som feilaktig eller falskt, når det egentlig handler om påvirkende faktorer for den enkelte kvinne og hormonene i kroppen hennes. 

Jeg som har skrevet artikkelen heter Ane Jönsson, og den er skrevet med bakgrunn i min mangeårige (siden 2003) erfaring innen kundeservice og produktrådgivning for eggløsnings- og graviditetstesting. 

Kilder:

www.niomanader.se

www.billige-tester.no

www.syklus.info

www.babymed.com


Spar penger på månedstilbud i oktober

Relaterade artiklar

Rask levering av graviditetstest og eggløsningstest

Alle bestillinger som er mottatt innen kl. 18.30 på hverdager sendes samme dag. Vi sender også ut på søndager inntil kl. 12.30. Du kan lese mer om vår leveringstid her. Les mer

Bli gravid krever god timing

For noen kvinner er det ikke et problem å bli gravid, men for andre er det. Les mer

Postiv gravid etter eggløsning

Er det mulig at graviditetstesten er positiv når det har gått opptil en uke siden eggløsningen? Selv om det er meget skjelden kan det faktisk forekomme. Les mer

NYHET: Bestill på faktura i dag og betal om 14 dager!

Billige-tester.no tilbyr deg å få ordren tilsendt med faktura. Når du mottar fakturaen skal den betales 14 dager etter at bestillingen din ble sendt sendt fra oss. Les mer

Tegn på eggløsning - Finn disse symptomene på eggløsning

Hvis du gjerne vil vite når du har eggløsning skal du prøve å lytte til kroppen din. Hvis du er oppmerksom kan du oppdage bestemte endringer. Les mer

Graviditetstesten viser en svak strek - hva betyr det?

Følgende kan være årsaken til at en graviditetstest viser en svak strek:

Tid: Det kan være at du tar testen for tidlig. Mengden av graviditetshormener, hCG, er mindre i blodet like etter unnfangelsen. For å være på den sikre siden er det best å ta en ny graviditetstest etter 2-3 dager. Les mer

Hva skjer når du er gravid?

Hva skjer når du er gravid? Først får du eggløsning - det betyr at eggstokkene starter å frigjøre egg. Hvis et egg slutter seg sammen med sperm vil egget bli befruktet. Det befruktede egget vil glide inn i livmoren og plante seg der. I løpet av seks dager starter egget å utvikle en morkake, og deretter frigjøres et hormon ved navn human chorionic gonadotrophin (HCG) den første uken man er befruktet. Dette hormonet kan oppdages i urin og blod hos en gravid kvinne. En graviditetstest hjelper med å finne svaret på om man er gravid eller ikke. Les mer

Noen få fakta om eggløsning

Kvinnens kropp forbreder seg en gang hver måned på å bli gravid. Vi vet alle at for å bli gravid, må egg og sperm slå seg sammen. Livstiden til et egg er på mellom 12 og 14 timer etter at det har løst seg fra eggstokkene. Denne tiden er veldig avgjørende for befruktning (foreningen av egg og sperm). Selv om en manns sperm kan overleve i opptil sju dager i kvinnens kropp, er livsvarigheten av et egg meget kort. Les mer

Hvordan vite når du har eggløsning?

Hvorfor er det så vigtig å kjenne tidspunktet for eggløsning? Fordi det er den perioden hvor du er mest fertil. Eggstokkene frigjør det mest modne egget som reiser ned egglederen i håp om å bli fertilisert. Hvis du ønsker deg et baby, så forteller eggløsningen deg hva som er det beste tidspunkt for samleie. Les mer

Hva er sjansen for å bli gravid en uke etter eggløsning?

Er du en av dem som følger med på syklusen, tar graviditetstester og har en god ide om når du har eggløsning? Du lurer kanskje på om det er mulig å få en positiv graviditetstest en uke etter eggløsning? Les mer

Gi slipp på stressen - bedre resultat for å bli gravid

I en nylig utført studie (Rapport-Hubschman et al., Fertility & Sterility Oct 2009), kunne man se at kvinner som hånterte sin infertilitet ved mental avkobbling, og ved å ’gi slipp’ på sin stress, fikk en merkbart høyere graviditetsfrekvens. Les mer

Svak strek på graviditetstesten?

Viser graviditetstesten din en svak teststrek? Her kan du se noen mulige årsaker til det:

Tidlig testning
Testens følsomhet/sensitivitet
Kjemisk graviditet
Fortynnet urin Les mer

Å motta graviditets- og eggløsningstester i posten om vinteren

Her kan du få svar på om testene våre tåler å ligge ute i postkassen i minusgrader
Les mer

Nytt om Pre-Seed!

To nylig utførte studier på Pre-Seed viser at Pre-Seed er det eneste glidemiddelet som ikke skader sædcellene. Det ene studiet* hadde som formål å vurdere sædcellenes mulighet for å befrukte og understøtte normal utvikling av embryoet, etter kontakt med et flertal glidemiddel for intimbruk. Les mer

Økologisk glidekrem

I øyeblikket er det et økt fokus på kjemikalier, tilsetningsstoffer, parabener osv. Spesielt når man prøver å bli gravid, eller er blitt gravid, rådes man til å unngå overflødige tilsetningsstoffer som kan virke hormonforstyrrende. Som alternativ er det derfor kommet mange økologiske produkter på markedet som lever opp til disse anbefalinger. Les mer

Menstruasjon som indikator

Din menstruasjonssyklys og graviditet henger i høy grad sammen, og derfor er det også vigtig å holde øye med din menstruasjon hvis dine tanker går i retning av en graviditet. Les mer

Mannens fertilitet – Når er man infertil?

Få gode råd og veiledning for hvordan du selv kan forbedre fertiliteten din. Det finnes en rekke tips, triks og råd som kan øke menns fertilitet, les mer om menns fertilitet her. Les mer

Rene tenner er viktig når du vil være gravid

Dr.dk skriver 13/7 2011 at resultatet fra en undersøkelse gjort av forskere fra University of Western Australia i Perth, viser at kvinner med et sunt tannkjøtt i gjennomsnitt ble gravide ca. 2 måneder tidligere enn kvinner som led av kronisk tannkjøttsbetennelse. Les mer

3 fakta du bør vite, når du forsøker å bli gravid

Røyking, for mye sukker og under- eller overvekt er allesamme ting som kan gjøre det vanskeligere for deg å bli gravid. Les mer

Spør en ekspert i fertilitet

Hos Billigetester.no synes vi at det skal være slutt på unødvendig bekymring. Nå kan du få et personlig svar på dine spørsmål, og rådgivning fra en fertilitetsekspert fort og lett. Vi vet at det gjør forskjell. Les mer

Guide til sædkvalitetstest

Få overblikk over 2 selvtest til å måle sædkvalitet, og gjør valget av det riktige testet lettere Les mer

Guide: Hvilken graviditetstest skal du velge?

Verdens første graviditetstest var en frosk, men det behøver ikke være så kompliseret å finne ut av om du er gravid. Les mer om våre forskjellige graviditetstester. Les mer

Tørre slimhinner og glidekrem - en god kombinasjon

Mange kvinner er plaget av tørre slimhinner og lider i stillhet, men det er hjelp å få. Les dette innlegget og bli klokere på hvordan du kan få det bedre. Les mer

Sædkvaliteten hos norske menn er stabil men for dårlig

Les mer

Hva skjer i kvinners kropp rundt eggløsningen?

Her kan du lese her hva som skjer i en kvinnes kropp i tiden rundt eggløsningen, og lese om hvilke tegn det kan være på at eggløsningen er i gang. Les mer

3 veldig vanlige spørsmål om graviditet

Når du prøver å bli gravid, oppstår det mange spørsmål. Vi har samlet de 3 mest vanlige spørsmålene om graviditet, og gir deg svarene her og nå. Les mer

5 ting du kan tenke på om du prøver å bli gravid

Dere vil gjerne ha barn, men hva behøver du egentlig å tenke på først? Vi har samlet 5 råd til dere som gjerne vil forberede dere på en eventuell graviditet. Les mer

Kan stress påvirke dine sjanser for å bli gravid?

Forskning tyder på at det kan være vanskeligere å bli gravid dersom du er stresset. Derfor har vi samlet 4 mindfulness-øvelser for deg som prøver å bli gravid (som kanskje også kan være gode tips for andre du kjenner?)
Les mer

Hva er folinsyre?

Hvorfor er folsyre fordelaktig ifm. graviditet? Hva er ditt daglige behov for folsyre? Og hvilken mat inneholder folsyre? Få svar på dette og mye mer i denne artikkelen om folsyre. Les mer

Spis deg gravid - 7 kostråd til bedre fruktbarhet

Å bli gravid må være den største motivasjonsfaktoren til å forandre dårlige spisevaner. Vi gir deg 7 sunne kostholdtips som kan forbedre fruktbarheten og øke sjansen for å oppnå graviditet.
Les mer

Øk sjansene for å bli gravid med Eveline smart fertilitetssystem

Les mer

Har du bruk for hjelp?

info@billige-tester.no

Man-Fre 9.00 - 12.00 | 12.30 - 15.00

21 07 50 40

Billig Frakt

Ved kjøp for 0-249 kr. - 29 kr. i levering

Ved kjøp over 249 kr. - Gratis levering

Moms og tollfritt til Norge for opptil 349 NOK. Til andre land utenfor EU gjelder da det enkelte lands vilkår.

Dine fordeler

 • Kvalitetstester til en lav pris
 • NYHET: Få varene dine tilsendt med faktura
 • Leveringen foregår diskret
 • Rask levering - les mer her
 • Du har 21 dagers full returrett
 • Testene er CE-merket og godkjendt av FDA
 • Norsk bruksanvisning følger alltid med

Les mere her